मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरीद्धारा २३ करोड राजस्व सङ्कलन।सबै भन्दा धेरै सिरहा र कम रौतहट

1.9k Shares

मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाले आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा करिब रु २३ करोड राजश्व संकलन गरेको छ । मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरु र मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाले गरी रु २२ करोड ४४ लाख ४० हजार ५ सय राजश्व संकलन गरेको हो ।
मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को  साउनमा ७ हजार ९ सय ९० वटा ट्रकबाट रु ८६ लाख २० हजार ५ सय,१ हजार ४० वटा बसबाट रु ९ लाख १ हजार,३ हजार ९ सय ३१ वटा कार,जिप भेनबाट रु  २७ लाख ३५ हजार, १ हजार १ सय ४५ वटा ट्याक्टरबाट रु ७ लाख २६ हजार,६ हजार १ सय ५१ वटा मोटरसाईकलबाट रु ३९ लाख ८९ हजार ५ सय र १ हजार ७२ वटा अन्य बाट रु ६ लाख ७२ हजार गरी कुल २१ हजार ३ सय २९ वटा सवारी साधनहरुबाट रु १ करोड ७६ लाख ४४ हजार राजश्व संकलन भएको मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका प्रमुख एवम प्रहरी उपरिक्षक नन्तीराज गुरुङले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार 
भदौमा ८ हजार ३ सय ८८ वटा ट्रकबाट रु ९० लाख ५ हजार ५ सय,१ हजार १ वटा बसबाट रु ८ लाख ४९ हजार ५ सय,४ हजार १ सय ६६ वटा कार,जिप भेनबाट रु २७ लाख ८३ हजार, १ हजार १ सय ८ वटा ट्याक्टरबाट रु ६ लाख ९८ हजार,६ हजार ७ सय ५५ वटा मोटरसाईकलबाट रु ४३ लाख २७ हजार र अन्यमा ९ हजार ९२ बाट रु ६ लाख ३४ हजार गरी कुल २२ हजार ४ सय १० वटा सवारी साधनहरुबाट रु १ करोड ८२ लाख ९७ हजार राजश्व संकलन भएको छ ।
असोजमा ८ हजार ८ सय ६ वटा ट्रकबाट रु ९८ लाख ८६ हजार,१ हजार १ सय ८५ वटा बसबाट रु ९ लाख २३ हजार,३ हजार ८ सय ६६ वटा कार,जिप भेनबाट रु २६ लाख ९७ हजार ५ सय, १ हजार ३ सय ४३ वटा ट्याक्टरबाट रु ८ लाख २७ हजार,५ हजार ९ सय ९६ वटा मोटरसाईकलबाट रु ३८ लाख १२ हजार ५ सय र ९ सय ९ वटा अन्य बाट रु ५ लाख ७७ हजार ५ सय गरी कुल २२ हजार १ सय ५ वटा सवारी साधनहरुबाट रु १ करोड ८७ लाख २३ हजार ५ सय राजश्व संकलन भएको छ ।
कार्तिकमा ८ हजार १ सय ७० वटा ट्रकबाट रु ९७ लाख २९ हजार ५ सय,१ हजार २ सय १९ वटा बसबाट रु ९ लाख ५१ हजार ५ सय,३ हजार ३ सय ३४ वटा कार,जिप भेनबाट रु २२ लाख ६५ हजार ५ सय, १ हजार ३ सय ३९ वटा ट्याक्टरबाट रु ८ लाख २१ हजार,५ हजार ५ सय ८८ वटा मोटरसाईकलबाट रु ३५ लाख ९५ हजार ५ सय र १ हजार १ सय २१ वटा अन्य बाट रु  लाख ८३ हजार ५ सय गरी कुल २० हजार ७ सय ७१ वटा सवारी साधनहरुबाट रु १ करोड ८१ लाख ४६ हजार राजश्व संकलन भएको छ ।
मंसिरमा ११ हजार ५ सय ८३ वटा ट्रकबाट रु १ करोड ४८ लाख १८ हजार,१ हजार २ सय ५५ वटा बसबाट रु ९ लाख ८१ हजार,३ हजार ४ सय ५३ वटा कार,जिप भेनबाट रु २३ लाख ६६ हजार,२ हजार ४३ वटा ट्याक्टरबाट रु १२ लाख २७ हजार ५ सय,६ हजार २ सय ५७ वटा मोटरसाईकलबाट रु ४२ लाख २८ हजार, र १ हजार ५ सय ७७ वटा अन्य बाट रु १२ लाख १२ हजार ५ सय गरी कुल २६ हजार १ सय ६८ वटा सवारी साधनहरुबाट रु २ करोड ४८ लाख ३३ हजार राजश्व संकलन भएको छ ।
पुसमा १० हजार ४ सय ३३ वटा ट्रकबाट रु १ करोड २८ लाख ५७ हजार ५ सय,१ हजार १ सय ५१ वटा बसबाट रु ८ लाख ९९ हजार ५ सय,४ हजार ५५ वटा कार,जिप भेनबाट रु २८ लाख ७४ हजार ५ सय,२ हजार ३ सय ४३ वटा ट्याक्टरबाट रु १४ लाख २० हजार,६ हजार ६ सय ७६ वटा मोटरसाईकलबाट रु ४५ लाख ९४ हजार ५ सय, र १ हजार २ सय ६३ वटा अन्यबाट रु ९ लाख ५२ हजार गरी कुल २५ हजार ९ सय २१ वटा सवारी साधनहरुबाट रु २ करोड ३५ लाख ९८ हजार राजश्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
माघमा ७ हजार ८ सय ४ वटा ट्रकबाट रु ९७ लाख ५८ हजार ५ सय,७ सय ६१ वटा बसबाट रु ५ लाख ८८ हजार,३ हजार १ वटा ३३ वटा कार,जिप भेनबाट रु २१ लाख ८० हजार,१ हजार १ सय ८६ वटा ट्याक्टरबाट रु ७ लाख २७ हजार,५ हजार ७ सय ३७ वटा मोटरसाईकलबाट रु ३८ लाख ४२ हजार र १ हजार २५ वटा अन्यबाट रु ७ लाख ३४ हजार ५ सय गरी कुल ११ हजार ६ सय ४६ वटा सवारी साधनहरुबाट रु १ करोड ७८ लाख ३० हजार राजश्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
फागुनमा ९ हजार वटा ट्रकबाट रु १ करोड ८१ लाख ५ हजार,५ सय ९७ वटा बसबाट रु ४ लाख ६८ हजार ५ सय,३ हजार ५ सय ३६ वटा कार,जिप भेनबाट रु २३ लाख ६१ हजार,१ हजार २ सय ४० वटा ट्याक्टरबाट रु ७ लाख ५८ हजार,५ हजार ७ हजार १ सय वटा मोटरसाईकलबाट रु ४५ लाख ८२ हजार र १ हजार २ सय ८५ वटा अन्यबाट रु ९ लाख ३२ हजार ५ सय गरी कुल २२ हजार ७ सय ५८ वटा सवारी साधनहरुबाट रु १ करोड ९९ लाख १७ हजार राजश्व संकलन भएको मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका प्रहरी प्रवक्ता एवम प्रहरी नायव उपरिक्षक लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चैत्रमा ७ हजार २ सय ४ वटा ट्रकबाट रु ८५ लाख ८९ हजार,६ सय ५४ वटा बसबाट रु ४ लाख ७१ हजार,३ हजार ४ सय ५७ वटा कार,जिप भेनबाट रु २२ लाख ८० हजार,८ सय १२ वटा ट्याक्टरबाट रु ५ लाख ९ हजार ५ सय ,६ हजार ५ हजार ८६ वटा मोटरसाईकलबाट रु ४३ लाख ३३ हजार ५ सय र १ हजार २ सय १२ वटा अन्यबाट रु ८ लाख १७ हजार गरी कुल १९ हजार ९ सय ७ वटा सवारी साधनहरुबाट रु १ करोड ७० लाख राजश्व संकलन भएको हो ।
बैशाखमा ६ हजार २ सय २ वटा ट्रकबाट रु ७१ लाख ३ हजार ५ सय ,७ सय ८२ वटा बसबाट रु ५ लाख ७ हजार,४ हजार १ सय ९ वटा कार,जिप भेनबाट रु २६ लाख ७८ हजार,७ सय ९६ वटा ट्याक्टरबाट रु ४ लाख ९५ हजार,५ हजार ८ हजार ३० वटा मोटरसाईकलबाट रु ३६ लाख ९१ हजार र ६ सय १२ वटा अन्यबाट रु ३ लाख ७५ हजार गरी कुल १८ हजार ३ सय ३१ वटा सवारी साधनहरुबाट रु १ करोड ४८ लाख ७८ हजार ५ सय राजश्व संकलन भएको छ ।
जेठमा ६ हजार ४२ वटा ट्रकबाट रु ६४ लाख ८१ हजार ५ सय ,८ सय ८५ वटा बसबाट रु ६ लाख ९ हजार,४ हजार १ सय ५८ वटा कार,जिप भेनबाट रु २६ लाख ३३ हजार,१ हजार ५६ वटा ट्याक्टरबाट रु ६ लाख ६८ हजार,५ हजार ३ हजार ३७ वटा मोटरसाईकलबाट रु ३२ लाख ८४ हजार र ७ सय ५४ वटा अन्यबाट रु ४ लाख ७५ हजार ५ सय गरी कुल १८ हजार २ सय ३२ वटा सवारी साधनहरुबाट रु १ करोड ४१ लाख ५१ हजार राजश्व संकलन भएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्षको अन्तीम महिना असारमा ७ हजार ७ सय ३६ वटा ट्रकबाट रु ७५ लाख ५० हजार,१ हजार १ सय ४७ वटा बसबाट रु ७ लाख ७१ हजार ५ सय,६ हजार ३ सय ४ वटा कार,जिप भेनबाट रु ४१  लाख ५८ हजार ५ सय ,१ हजार १ सय २९ वटा ट्याक्टरबाट रु ७ लाख ४८ हजार ५ सय,८ हजार ७ हजार १८ वटा मोटरसाईकलबाट रु ५२ लाख ९६ हजार र १ हजार ५ सय ९८ वटा अन्यबाट रु ८ लाख ९८ हजार गरी कुल २६ हजार ७ सय ३२ वटा सवारी साधनहरुबाट रु १ करोड ९४ लाख २२ हजार ५ सय राजश्व संकलन भएको मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक गुरुङले जानकारी दिनु भयो ।
मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाले आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा कुल २ लाख ६द्ध हजार ३ सय १० वटा विभिन्न किसिमका सवारी साधनहरुबाट गरी कुल रु २२ करोड ४४ लाख ४० हजार ५ सय राजश्व संकलन गरेको हो ।
साथै मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाहरुमा सबै भन्दा धेरै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिरहाले रु ३ करोड १७ लाख ६२ हजार र सबै भन्दा कम राजश्व संकलन गर्ने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रौतहट रहेका छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रौतहटले रु १ करोड ७८ लाख ७० हजार ५ सय मात्र राजश्व संकलन गरेको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कायर्यालय बारा समेत रहेको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाले रु ३ करोड ७५ लाख ५६ हजार,सप्तरीले रु २ करोड १२ लाख ५१ हजार,धनुषाले रु १ करोड ९७ लाख ५७ हजार,महोतरीको रु २ करोड ५३ लाख १९ हजार ५ सय,सर्लाहीले रु २ करोड १६ लाख ३४ हजार ५ सय,बाराले रु २ करोड ४५ लाख ६८ हजार र पर्साले रु  २ करोड ८५ लाख २१ हजार ५ सय राजश्व संकलन गरेका मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाले आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा २ लाख ५९ हजार १ सय ८८ वटा सवारी साधनबाट रु १९ करोड १६ लाख ३७ हजार राजश्व संकलन गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार